Energetický systém: laktát

Metabolismus poskytuje energii svalům spalováním energetických zásob v podobě sacharidů, tuků a proteinů. Uvnitř svalů dochází k přeměně těchto zásob na využitelnou energii, která je nazývaná adenosintrifosfát (ATP). Tento proces může probíhat buď aerobně nebo anaerobně.

K aerobní tvorbě energie dochází při nízké intenzitě. Jako zdroj energie se využívají především tuky a v menší míře sacharidy. V procesu energetické přeměny na ATP se také spotřebovává kyslík. Čím nižší intenzitou sportujete, tím větší je spotřeba tuků a tím více sacharidů ušetříte. Jak se tempo zvyšuje, narůstá i podíl sacharidů v rámci energetického spalování. Při největším úsilí je už přísun kyslíku nedostatečný a začnete vytvářet ATP anaerobně, tedy bez kyslíku.

Anaerobní trénink zásadně spoléhá na zásoby sacharidů. Zatímco jsou sacharidy přeměňovány na ATP, uvolňuje se do svalů i vedlejší produkt - kyselina mléčná (laktát). Následkem je známé pálení svalů a ztěžknutí nohou (rukou...), se kterým se setkáte při intenzivním výkonu. Když kyselina mléčná pronikne svalovou buňkou do krevního oběhu, zbaví se molekuly vodíku a stane se laktátem. Laktát nahromaděný v krvi je možné změřit vzorkem krve odebraným z prstu nebo ušního lalůčku. Laboratorní jednotkou měření je milimol na litr (mmol/l). Protože ke spotřebě sacharidů dochází v obou typech tvorby energie, v nižší míře při aerobní zátěži a ve vyšší při anaerobní, znamená to, že kyselina mléčná se vytváří vždy. Dokonce i během čtení tohoto článku vaše svaly vytváří měřitelné množství kyseliny mléčné.

Laktátový práh (anaerobní práh - LT)
Jak již bylo popsáno dříve, jedná se o hladinu zátěže, při které se metabolismus mění z aerobního na anaerobní. Vyznačuje se tím, že vytvářené množství laktátu je natolik velké, že si tělo neporadí s jeho odbouráváním. Laktátový práh se dá vysvětlit pomocí přirovnání: Pokud pomalu vléváte vodu do pohárku, který má ve dně díru, bude voda protékat stejně rychle, jako ji tam budete lít. Podobně bude mizet i hladina laktátu při nízkých úrovních zatížení. Jestliže budete lít vodu do pohárku rychleji, nastane moment, kdy se začne voda hromadit. Tato situace je srovnatelná s dosažením bodu LT při vyšších úrovních zatížení.

Tréninkové zóny
Tréninkové a závodní intenzity mohou být určeny na základě hladiny laktátu v těle.

Viz. tabulka:

CÍL TRÉNINKU LAKTÁT (mmol/l)
Regenerace  <2
Aerobní trénink 2-3
Prahový trénink 3-5
Aerobní kapacita 5-12
Anaerobní kapacita 12-20


Fyziologické zlepšení
Čím lepší výkon jste schopni podat, aniž byste vyprodukovali vysokou hladinu laktátu, tím je vaše závodní fyzická kondice vyšší.

Chcete-li vylepšit metabolismus laktátu, kromě správného tréninku vám můžeme doporučit produkt FL 100 SPORT, který je speciálně vytvořený pro tyto účely.

O testech účinků FL 100 SPORT na snížení laktátu se dočtete zde.

 

Použitá literatura / zdroj: Joe Friel, Tréninková bible pro cyklisty

Zpět do obchodu